Riddarsporre – Hybrider

Larssons Plantskola odlar både hybrider och naturarter av Delphinium. Här följer en introduktion till plantskolans sortiment av hybrider. Plantskolan samarbetar bland annat med andra medlemmar i The Delphinium Society för att förse dig med det mest intressanta ur utbudet hybrida riddarsporrar på marknaden. Läs gärna mer om hybrider av riddarsporre i en tidigare publicerad artikel.

Trädgårdshybriderna av familjen Delphinium

De mest odlade riddarsporrarna i våra trädgårdar är trädgårdshybriderna. Några enkla hållpunkter: Före 1850 fanns de inte. Hur stamträdet i detalj ser ut, vet vi inte. Startpunkten brukar anges som Victor Lemoines banbrytande förädlingsarbete av riddarsporre i Nancy, Frankrike. En skiljelinje brukar dras mellan trädgårdsriddarsporrar och praktriddarsporrar. Trädgårdsriddarsporren är hög, upp emot eller över två meter, och ofta mer eller mindre dubbelblommande. Praktriddarsporren har en buskigare växt, är halvmetern lägre och har som regel enkla blommor. Av praktriddarsporre odlar vi i år en frölinje efter namnsorten Atlantis. Den är variabelt blå med enkla blommor, rikt blommande och har buskigt växtsätt.

Skötselråd för riddarsporrar

Trädgårdshybrider vill, precis som naturarter, ha rejäl markfukt från tidig vår till försommar. Missar vi det, så blir plantorna mer mottagliga för mjöldaggsangrepp under en varm och torr högsommar. Trädgårdshybriderna mår, till skillnad från naturarterna, bra av förnuftigt tillförd gödsling, helst ett långsamverkande material. Gödslingen kan med fördel ske vid två tillfällen, tidigaste vår och tidigt under högsommaren efter första blomning.

Riddarsporre uppbunden med bambustörar

Riddarsporre uppbunden med bambustörar

Om de överblommade stänglarna klipps ner, forceras som regel en höstblomning. Den kan vara av högst olika kvalitet, beroende på aktuell väderlek i augusti – september. En påtaglig nackdel av framtvingad andra blomning är att den får betalas i efterskott, med klenare blomning påföljande år. Uttunning av stängelskott kan utföras under våren, om plantan har en tendens att skicka upp många stammar men med gles eller svag blomning. Lämna i så fall de 3 – 5 kraftigaste anlagen och klipp av övriga.

Uppbindning av trädgårdsriddarsporrar kan bli nödvändig i vindutsatt läge. Genomför i så fall uppbindningen innan plantan är fullt utvuxen och blomningen börjat. Tre bambustörar runt plantan och ett trädgårdssnöre i höjd med eller något över största förväntade bladvolym räcker. Riddarsporren kommer att följa vinden vackert i ett naturligt uppbind utan att brytas eller lägga sig. Bambu är ett billigt och hållbart naturmaterial som kan återanvändas i många år.

Förädling och förökning av riddarsporre

Handpollinard föräldrageneration - Darling Sue som moderplanta och Patricia Johnson som pollengivare

Handpollinard föräldrageneration - Darling Sue som moderplanta och Patricia Johnson som pollengivare

Hos Larssons Plantskola arbetar vi mest med fröplantor från en handpollinerad föräldrageneration av brittiska namnsorter, men också till någon del med vegetativ förökning och frösådd med öppenpollinerat utsäde där fröet samlats in från brittiska namnsorter och i ett fall med en nyazeeländsk frölinje. Vid handpollinering blir nästa generation syskon, men inte tvillingar, som vi inte helt sällan märker när vi förädlar våra frölinjer av riddarsporre.

Har färgen betydelse?

Rött, rosa eller lilarosa är väl egentligen inte favoritfärgen för riddarpsorre på Larssons Plantskola. Riddarsporrerader i den färgsättningen har alltid hos oss haft en tendens att uppvisa luckor tidigare än andra samtidigt planterade. Plantskolan delar A. A. Milnes åsikt så som den formuleras i The Dormouse And The Doctor från When We Were Young (läsning rekommenderas):

Riddarsporrens färg är blå, så blå som möjligt.

I The Delphinum Society Yearbook från 1961 finns inte särskilt många färgfoton. Ett av dem som ändå finns med i årsboken visar namnsorten Mollie Buchanan med blomning i en fantastisk mättad mellanblå färgton och med svart öga. Några decennier senare konstaterar en artikelförfattare, ånyo i Riddarsporresällskapets årsbok om samma namnsort av trädgårdsriddarsporre:

Mollie Buchanan, still unsurpassed … ( Molly Buchanan, fortfarande oöverträffad … )

Trädgårdsriddarsporre med strimmigt öga

Trädgårdsriddarsporre med strimmigt öga

Bland den här vinterns frösådder av riddarsporre finns en liten sektion med öppenpollinerat utsäde som samlats in med ”Mollie Buchanan” som moderplanta. Någon gång efter midsommar bör dessa plantor vara klara för resa ut i trädgårdsvärlden. Ögats färg, form, storlek och teckning bidrar, ibland avgörande, till det helhetsintryck som blomningen gör. Färgen har betydelse!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *